Serija seminara tijekom kojih će pojedinci i predstavnici javnih, privatnih i  organizacija civilnog društva imati mogućnost steći vještine potrebne za razradu i prijavu projekta financiranih iz EU fondova. Edukacija je organizirana kroz rad na konkretnom projektu ili pripremljenom primjeru.

BONUS
Organizacija koja sudjeluje u edukaciji ima pravo na BESPLATNO savjetovanje iskusnog konzultanta u pripremi projekta za neki od natječaja Europskog socijalnog fonda što uključuje izradu cjelokupne natječajne dokumentacije.

    Trajanje: 4 dana (26 sati)

    Lokacija: Zagreb, Branimirova 25

Akademija je namijenjena:

 • predstavnicima neprofitnih organizacija i organizacija civilnog društva
 • predstavnicima lokalne i regionalne vlasti
 • vlasnicima i menadžmentu privatnih i javnih poduzeća u području socijalne skrbi, obrazovanja i zapošljavanja
 • predstavnicima predškolskih, osnovno školskih, srednjoškolskim i visokoškolskih ustanovama
 • svim pojedincima i organizacijama koje žele razvijati projekte u sektoru odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zapošljavanja i skrbi za marginalizirane skupine te razvoju socijalnog poduzetništva.

Ciljevi akademije

 • Samostalno provesti analizu dionika, problema i ciljeva kao podlogu pripreme projekta
 • Kvalitetno isplanirati osnovni okvir projekta
 • Izraditi Logičku matricu projekta
 • Detaljno razraditi projektne aktivnosti i izbjeći tipične pogreške koje će omogućiti izvediv plan aktivnosti u provedbi
 • Osigurati adekvatno planirane resurse i efikasan proračun za provedbu projekta
 • Samostalno opisati vaš projekt u službenoj natječajnoj dokumentaciji
 • Izbjeći tipične pogreške i povećati šanse za prolazak projekta kvalitetnim prikazom informacijama
 • Koristiti konkretne alate u provedbi projekata

Predviđeno je sudjelovanje 2 predstavnika organizacije zbog lakšeg osmišljavanja projekta. Rad se odvija na konkretnim projektnim prijedlozima organizacije ili idejama koje se razvijaju uz pomoć predavača.

Termini

 • 20.01.2017.god (pet) 17,00 do 20.30 h
 • 21.01.2017.god (sub) 9.00 do 15.30 h
 • 27.01.2017.god (pet) 17,00 do 20.30 h
 • 28.01.2017.god (sub) 9.00 do 15.30 h


Kotizacija za akademiju (uključeno 4 modula)

 • 3.490,00 kn (uključeno sudjelovanje za 2 osobe)
 • 990,00 kn za svaku slijedeću osobu iz organizacije
 • Za polaznike i klijente Instituta za menadžment ili GANTT-a koji su već pohađali neki od programa i seminara odobravamo popust od 20%

Predavač: Dario Karačić

OPIS MODULA

MODUL 1 PRILAGODBA I RAZRADA PROJEKTNE IDEJE

Sadržaj

 • Pregled mogućnosti za projekte javnih, privatnih i neprofitnih organizacija iz Europskog socijalnog fonda
 • Definiranje projektne ideje (ideje polaznika)
 • Prilagodba projektne ideje specifičnom natječaju

Materijali:

 • Prezentacije,
 • Prikaz mogućnosti financiranja projekta prema sektorima i fondovima EU

MODUL 2 ANALIZA I OSMIŠLJAVANJE LOGIČKOG OKVIRA PROJEKTA

Sadržaj

 • Analiza dionika, problema, ciljeva i strategije – praktični rad na konkretnoj ideji
 • Izrada logičkog okvira projekta- praktični rad na osmišljavanju okvirnih aktivnosti, indikatora i rizika projekta

Materijali:

 • prezentacije,
 • Alati za analizu s uputama i primjerima (analiza dionika, problema i ciljeva)
 • Primjer i detaljne upute za ispunjavanje logičke matrice

MODUL 3 RAZRADA AKTIVNOSTI I PRORAČUNA PROJEKTA

Sadržaj

 • Kako opisati i razraditi projektne aktivnosti – rad na službenom alatu
 • Osmišljavanje potrebnih pokazatelja za potrebe praćenja i evaluacije projekta
 • Razrada odgovornosti projektnog tima, partnera i podizvođača
 • Osmišljavanje vremenskog rasporeda aktivnosti
 • Planiranje ljudskih i ostalih resursa
 • Analiza i upravljanje rizicima projekta
 • Detaljno planiranje svih troškova projekta (novčani tijek) i rad na službenom alatu proračuna

Materijali:

 • Prezentacije,
 • Primjeri službenih alata (opis aktivnosti, novčani tijek, proračun, procjena rizika) s primjerima i detaljnim uputama za ispunjavanje

MODUL 4 RAZRADA NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE

Sadržaj

 • Detaljni prikaz MIS sustava
 • Detaljni prikaz A obrasca uz praktičan rad
 • Detaljan prikaz i praktični rad na proračunu unutar A obrasca
 • Detaljan prikaz i rad na B obrascu za natječaje iz Europskog socijalnog fonda

Materijali:

 • Mapa sa službenim obrascima natječajne dokumentacije
 • Primjeri dobro ispunjene natječajne dokumentacije
 • Detaljne upute za ispunjavanje A i B obrasca.

 

Prijaviti se možete na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. , 01/7899-701 ili preko kontakt forme OVDJE

    Pričekajte, stranica se učitava...