logovrti1. Projekt  Little steps to true integration, finaciran iz IPA IV. Programa- 2013-2014.

Projekt je usmjeren na osiguravanje kvalitetnih preduvjeta za potpunu integraciju djece s teškoćama u redovan predškolski sustav u DV Potočnica. U projektu su  osmišljena, provedena i evaluirana 3 inovativna programa u području rehabilitacije, edukacije i razvoja alternativnih oblika komunikacije, educirani su svi djelatnici vrtića, opremljen je vrtić s potrebnom opremom te je ugrađen lift. 

GANTT Consulting je pomogao u dizjnu projekta te je u provedbi bio zadužen za aktivnosti upravljanja projektom, treninga stručnih radnika, osmišljavanje rehabilitacijskih programa i deseminaciju projektnih rezulata.

2. Projekt Prilagodba DV Potočnica za provedbu inovativnih specijaliziranih programa, Europski fond za regionalni razvoj- Izgradnja obrazovne infrastrukture  ( u evaluaciji), 2014.

Projektom se predviđa dogradnja i izgradnja infrastrukture za potrebe proširenja kapaciteta jaslica i izgradnju kapaciteta za provedbu inovativnih programa kao što je otvoreni vrtić, augumentativna i alternativna komunikacija, obrazovno -rehabilitacijski programi i sl.

GANTT Consulting je pružao potporu u osmišljavanju projekata te će biti zadužen  za aktivnosti upravljanja projektom , procesom nabave i koordinacijom projektnih aktivnosti.

    Pričekajte, stranica se učitava...