logogaresnicaProjekt InteGA - Zaštitna radionica za osobe s invaliditetom, finacirano iz Europskog socijalnog fonda, 2015.-2016.godina

Projekt „InteGA“ je dizajniran kao odgovor na problem isključenosti i nemogućnosti zaposlenja OSI na području Garešnice. Svrha projekta je razviti zaštitnu radionicu kao uslugu u zajednici koja će omogućiti njihovo uključivanje u rad kao i razvoj kompetencija potrebnih za tržište rada. Projektom će se uključiti 30 osoba s težim oblicima invaliditeta u aktivnosti treninga osobnih i radnih vještina potrebnih za uključivanje u rad potpuno opremljene zaštitne radionice. 9 zaposlenika partnera i djelatnika radionice će steći znanja za pružanje podrške korisnicima i održivog vođenja radionice. GANTT Consulting je pružao podršku u dizajnu projekta dok će u provedbi pružati podršku u aktivnostima upravljanja projektom i savjetovanje u procesu otvaranja zaštitne radionice (procedure, trening trenera za rad s osobama s invalidtetom, strateško planiranje).

    Pričekajte, stranica se učitava...