Mogućnost financiranja projekata obnove kulturne baštine

Mogućnost financiranja projekata obnove kulturne baštine
Poziv "Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine" objavljen je od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU a financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj.


Ovim natječajem se želi pružiti potpora razvoju turističkih proizvoda temeljenima na obnovi kulturne baštine, koji integracijom različitih komponenti i povezanih aktivnosti osiguravaju unaprjeđenje upravljanja kulturnom baštinom s ciljem doprinosa održivom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.


Razvijeni turistički programi nužno moraju obuhvatiti sadržajno i/ili tematski povezana ulaganja u minimalno dvije ili više sljedećih kategorije ulaganja: kulturna baština, znanost i edukacija, slobodno vrijeme i rekreacija, smještaj i hrana/piće (ugostiteljstvo), pristupačnost, maloprodaja i zanati te promocija i vidljivost.


Projekt mogu prijaviti:

 • Tijela državne uprave prema Zakonu o sustavu državne uprave (NN 150/11, 12/13),
 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave,
 • Institucije u potpunom javnom vlasništvu (kao što su agencije, javne ustanove, javne tvrtke itd.),
 • Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.

Potiče se partnerstva prihvatljivih javnih i privatnih dionika.

Prihvatljive projektne aktivnosti:


A) Priprema dokumentacije
1. Priprema studijske dokumentacije:

 • Izrada planova, studija i ostalih strateških dokumenata potrebnih za održivo upravljanje i povezivanje kulturne baštine s turističkom destinacijom,
 • Izrada Studije izvodljivosti i Analize troškova i koristi,
 • Izrada Studije utjecaja zahvata na okoliš/prethodne i/ili glavne ocjene o prihvatljivosti, odnosno zahtjeva za ocjenu potrebe procjene utjecaja na okoliš/prirodu (ako je potrebno),
 • Istraživanje tržišta,
 • Izrada (turističkih) marketinških planova, izrada komunikacijske strategije, izrada strategije razvoja, pozicioniranja i promocije brenda,
 • Izrada Projektne prijave (aplikacije) za provedbu Integriranog programa,
 • Izrada dokumentacije za javnu nabavu roba, pružanja usluga i izvođenja radova


2. Priprema projektne dokumentacije:

 • Izrada foto i arhitektonske dokumentacije postojećega stanja,
 • Konzervatorska, restauratorska, arheološka i ostala srodna istraživanja s izradom konzervatorskog elaborata sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnoga dobra,
 • Geomehanička, građevinska i konstruktivna istraživanja; izrada geodetskih elaborata, geotehničkih elaborata,
 • Izrada idejnih rješenja,
 • Izrada idejnih projekata,
 • Izrada glavnih projekata,
 • Izrada izvedbenih projekata


B) Provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine

 • Zaštita, obnova i revitalizacija nepokretnih kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara RH.
 • Rekonstrukcija i/ili izgradnja pratećih infrastrukturnih objekata povezanih s kulturnom baštinom (koji nisu kulturno dobro) uključujući opremanje,
 • Razvoj kulturnih i turističkih sadržaja i proizvoda utemeljenih na kulturnoj baštini,
 • Promocija i marketing destinacije na temu kulturne baštine.

Najniži i najviši iznos bespovratnih sredstava:


Grupa aktivnosti A) - najniži iznos 500.000,00 kuna; najviši iznos 5.000.000,00 kuna,
Grupa aktivnosti B) - najniži iznos 7.000.000,00 kuna; najviši iznos 100.000.000,00 kuna.

Prijave na natječaj primat će se od 6. prosinca 2015. Poziv je trajno otvoren, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava..s krajnjim rokom dostave projektnih prijedloga:

 • do 31. prosinca 2018. godine za grupu aktivnosti A),
 • do 30. lipnja 2020. godine za grupu aktivnosti B).

Detaljni natječaj i potrebnu natječajnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE

Naši stručnjaci u GANTT-u mogu pružiti kompletnu uslugu:

 • razrade projektne ideje
 • savjetovanje u procesu prikupljanja potrebne dokumentacije
 • ispunjavanju sve potrebne natječajne dokumentacije
 • izraditi potrebnu dokumentaciju za dobivanje jamstva HAMAG-BICRO i kreditnih sredstva HBOR-a i komercijalnih banaka.
 • pružiti uslugu implementacije projekta

Ukoliko imate projektnu ideju, slobodno nas kontaktirajte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili brojeve telefona +385 1 7899 701 i mobitela 098 17 66 074

    Pričekajte, stranica se učitava...