Partnerstvo udruga i visokoškolskih ustanova!!!

Društveno korisno učenje je metoda podučavanja gdje studenti u sklopu kolegija rješavaju konkretni društveni problem i o u zajednici ( program osposobljavanja starijih i nemoćnih, informatizacija OCD-a) Za razliku od prakse koja je ustaljena na našim sveučilištima i koju studenti većinom odrađuju u školama i privatnim firmama, ovaj tip učenja ima društvenu komponentu koja približava sveučilište društvenoj okolini i daje studentima osjećaj da čine nešto dobro i pozitivno, a istovremeno stječu iskustva za svoju buduću karijeru

Od projekata se očekuje:

  • razvoj programa mentorstva koji uključuju studente u izravne aktivnosti s korisnicima usluga organizacija civilnog društva u rješavanju potreba lokalne zajednice
  • razrada metodologije za sustavno organiziranje angažmana studenata u organizacijama civilnog društva
  • terenski studentski projekti kojima primjenjuju znanja i vještine stečene kroz kolegije/seminarsku nastavu u svrhu razvoja zajednice
  • obuke, radionice, seminari, javne/stručne rasprave

Objava natječaja je najavljen za 1. kvartal 2016. te će projekti trajati i do 24 mjeseca.


Prijavitelj projekata može biti udruga, zaklada, socijalna zadruga, privatna neprofitna ustanova, pravna osoba vjerske zajednice dok su mogući partneri visoko-školske ustanove.


Moguća potpora po projektu je od 350.000,00 kn do 750.000,00 kuna.

Ured za Udruge je objavilo dokument za javno savjetovanja u kojem možete vidjeti detaljnije infomacije o natječaju.

 

    Pričekajte, stranica se učitava...