Prilika za pokretanje volonterskih programa u javnim ustanovama


Ukoliko ste udruga ili zaklada, imate mogućnost osmisliti i prijaviti projekt u partnerstvu s školama, jedinicama lokalne samouprave i ostalim neprofitnim organizacijama koji uključuje aktivnosti:

  • provođenje edukacija za koordinatore volontera u OCD-ima i javnim ustanovama
  • razvijanje volonterskih programa u područjima relevantnim za Europski socijalni fond (edukacija, zapošljavanje, socijalno uključivanje, mladi i sl.)
  • organiziranje velikih volonterskih akcija
  • uvođenje inovativnih alata i mehanizama za razvoj volonterstva
  • unapređivanje javne svijesti, kapaciteta organizacija i razmjene iskustava o volonterstvu

Trajanje projekta se predviđa na 18 mjeseci dok je raspon financijske potpore između 500.000,00 do 1.200.000,00 kn.
Predviđeni rok objave natječaja je 1.kvartal 2016. godine

Ured za Udruge je objavilo dokument za javno savjetovanja u kojem možete vidjeti detaljnije infomacije o natječaju.

    Pričekajte, stranica se učitava...