Prvi natječaj za razvoj mladih u području kulture

UMJETNOST I KULTURA ZA MLADE je natječaj namijenjen kulturno-umjetničkim organizacijama i ustanovama, udrugama u području socijalne djelatnosti i jedinicama lokalne samouprave koje u partnerstvu mogu prijaviti projekte za:

  •           pripremu i provedbu kulturno umjetničkih aktivnosti u srednjim školama
  •           pripremu i provedbu kulturno umjetničkih programa za mlade u nepovoljnom položaju
  •          priprema, produkcija i provedba kulturnih i umjetničkih programa.

Sufinanciranje projekata je 100% a može se dobiti od 100.000 do 1.000.000 kn zavisno o vrsti projekta.

Projekti moraju uključivati mlade osobe u nepovoljnom položaju od 15-25 godina : nezaposleni, osobe s invaliditetom , nacionalne manjine, socijalno isključeni …).

Više o natječaju možete pronaći na POVEZNICI

    Pričekajte, stranica se učitava...