Razvoj društveno korisnog učenja u suradnji udruga i visokoobrazovnih ustanova

Društveno korisno učenje karakterizira korištenje znanja i vještina studenata u razvoju i provedbi projekata kojima se rješava problem u lokalnoj zajednici. Udruge u suradnji s visokoobrazovnom ustanovom mogu razvijati održive programe društveno korisnog učenja koji će doprinijeti povećanju kvalitete usluga i aktivnosti u lokalnoj zajednici, unaprjeđenju rada visokoobrazovnih ustanova te  razvoju znanja i vještina studenata.

Na natječaj se mogu prijaviti projekti u vrijednosti od 500.000 do 1.200.000 kn uz sufinanciranje od 100% za aktivnosti razvoja metodologije, stručnog usavršavanja i provedbe projekata društveno korisnog učenja u lokalnoj zajednici.   Više o natječaju možete pronaći na POVEZNICI

    Pričekajte, stranica se učitava...