tvrtkaMikro poduzeća (do 10 zaposlenika) i mala poduzeća ( do 50 zaposlenika) imaju priliku dobiti bespovratna sredstva u okviru natječaja E-impuls i to za ulaganja u:

 • uređenje proizvodnih pogona,
 • nabavu novih strojeva, opreme, alata i radnih vozila
 • nabavu informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver),
 • nematerijalnu imovinu (nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva)
 • savjetodavne usluge vanjski konzultanata: usluge upravljanja projektom, provedbe javne nabave, izrade natječajne i provedbene dokumentacije.

poslovni sastanak aMali i srednji poduzetnici imaju priliku ulagati u svoje infrastrukturne i tehnološke kapacitete kao i kompetencije što će omogućiti pokretanje nove proizvodnje, povećanje prihoda kao i stvaranje novih, odnosno očuvanje postojećih radnih mjesta.

Moguća ulaganja:

 • ulaganje u gradnja i rekonstrukciju proizvodnih pogona i povezanih zgrada,
 • nabava novih strojeva, opreme, alata i radnih vozila
 • troškovi informatičko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver i softver),
 • ulaganje u nematerijalnu imovinu (nabava patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva)
 • savjetodavne usluge vanjski konzultanata: usluge upravljanja projektom, provedbe javne nabave, izrade natječajne i provedbene dokumentacije,
 • sudjelovanje na sajmovima
 • stručno usavršavanje

modernisationNatječaj „ Modernizacija tehnologija, strojeva, alata i opreme u pridobivanju drva i šumskouzgojnim radovima“ usmjeren je povećanju učinkovitosti, okolišne prihvatljivosti, ergonomičnosti i sigurnosti radnih procesa u radovima pridobivanja drva i šumsko-uzgojnim radovima kroz modernizaciju postojećih te uvođenje učinkovitih i okolišno prihvatljivih tehnologija, strojeva, alata i opreme. Radovi pridobivanja drva obuhvaćaju sječu i izradu drva, privlačenje, izvoženje, iznošenje i daljinski prijevoz drva te proizvodnju šumske biomase (drvna sječka). Šumskouzgojni radovi su radovi kojima se njeguju, obnavljaju, osnivaju i rekonstruiraju šume.

hrzg zgKao odgovor na gospodarsku situaciju Hrvatske s naglaskom na tendenciju porasta broja nezaposlenih osoba, naročito nezaposlenih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, Gradski ured za branitelje pružit će poduzetničku izobrazbu zainteresiranim braniteljima kako bi stekli poduzetničke vještine i praktična znanja. Projekt cilja okupiti što veći broj branitelja, te kroz njihovu izobrazbu, stavljanje u kontekst poslovnih izazova i selekciju, izdvojiti i potaknuti one koji uspiju najbolje primijeniti naučeno.

InovacijeMinistarstvo poduzetništva i obrta objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijava „Inovacije novoosnovanih MSP“ za dodjelu bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 22.800.000,00 kuna novoosnovanim ( mlađim od 36 mjeseci)  mikro, malim i srednjim poduzećima. Minimalni iznos koji se može tražiti je 150.000,00 kuna a najviši 1.500.000,00 kuna uz sufinanciranje i do 90%.

razvojMinistarstvo gospodarstva objavilo je Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava pod nazivom „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“. Sredstva su namijenjena poduzetnicima za provođenje projekata istraživanja i razvoja koji će rezultirati novim ili znatno poboljšanim proizvodom ili uslugom. Financirat će se temeljno istraživanje; industrijsko istraživanje; eksperimentalni razvoj i studija izvedivosti.

normal 1395042271 2Program konkurentnosti turističkog gospodarstva je natječaj za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava Ministarstva turizma za razvoj malog i srednjeg poduzetništva, unapređenje ponude malih obiteljskih hotela, unapređenje obiteljskog smještaja, održivi razvoj, razvoj posebnih oblika turizma, te podizanje konkurentnosti hrvatskog turizma kroz:

82558bd755d4bf64f8b1324b360ed554 XLMinistarstvo poljoprivrede u suradnji s Agencijom za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju izradilo je Plan natječaja iz Programa ruralnog razvoja za 2016. godinu. Natječaju će biti raspisani od svibnja do prosinca 2016. godine i uključuju mjere:

zgzup logo

Zagrebačka županija je osigurala subvencije troškova konzultantske usluge za pripremu i prijavu projekata na EU fondove za poduzetnike s područja županije.

Ukupno je planirano 200.000,00, kn od čega svaki poduzetnik može dobiti do 10.000,00 kn (50% troška). Korisnici subvencije mogu biti mikro,mali i srednji poduzetnici sa sjedištem na području Zagrebačke županije, koje imaju najmanje jednog trajno zaposlenog na neodređeno vrijeme te su pozitivno poslovali u 2015.godini.

fotografija 03Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Natječaj je namijenjen za investiranje u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Korisnici su javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe ili javne odvodnje u naseljima do 2.000 stanovnika. Potpora se dodjeljuje do 100% ukupnih prihvatljivih troškova u rasponu od 30.000 - 1.000.000 € po projektu.

Stranica 2 od 6

    Pričekajte, stranica se učitava...