treeMjera 7.4.1. - Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu

Natječaj je namijenjen ulaganjima u izgradnju i opremanje sadržaja za povećanje kvalitete života ruralnog stanovništva u naseljima do 5000 stanovnika.

Potencijalni korisnici:

akvakultura1Natječaj je namijenjen za ulaganja u postojeća ili uspostavu novih uzgajališta i/ili mrjestilišta i ulaganja u djelatnosti akvakulture vezane uz zahvate u prostoru koji nisu uključeni u povlasticu, ali su u službi uzgajališta i/ili mrjestilišta za koja se traži potpora.

minpoMINPO je najavio raspisivanje natječaja za dodjela bespovratnih sredstava za razvoj inovacija koje će rezultirati inovativnim proizvodom koji je novost u ponudi poduzeća i/ili novost na tržištu. Natječaj je namijenjen projektima koji imaju za cilj stvarni razvoj proizvoda uključujući i inovativne usluge.

Prijavitelji mogu biti poduzeća koja postoje najviše 36 mjeseci.

Prihvatljive investicije uključuju:

Pre mala zemlja za elitni turizamMinistarstvo turizma planira objaviti JAVNI POZIV za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem  Programa konkurentnost turističkog gospodarstva.

Bespovratna sredstva će biti namijenjena za:

1. Povećanje kvalitete hotela, aparthotela, turističkih naselja, hotela baštine (heritage), pansiona, turističkih apartmana, difuznih hotela, integralnih hotela

zagreb2Javni natječaji za financiranje programa i projekata udruga za 2016.
Pravilnikom o financiranju udruga iz proračuna Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 12/15, 24/15 i 2/16), člankom 8. određeno je da gradonačelnik odlučuje o raspisivanju i objavi javnih natječaja koji se objavljuju na internetskoj stranici Grada Zagreba i na oglasnim pločama Gradske uprave.

eu fondovi1U okviru usluge vaučera „Moj EU-projekt“, Hrvatska gospodarska komora raspisuje već treći natječaj za dodjelu vaučera u ukupnom iznosu od 150.000 kuna. Vaučeri se dodjeljuju tvrtkama, članicama Hrvatske gospodarske komore, koje se prijavljuju na EU natječaje „Prerada proizvoda ribarstva i akvakulture“ i „Produktivna ulaganja u akvakulturu“.

minpoljMinistarstvo poljoprivrede je izdalo je 3. studenoga 2015. Pravilnik o  provedbi PODMJERE 6.4. "ULAGANJA U STVARANJE I RAZVOJ NEPOLJOPRIVREDNIH DJELATNOSTI“ iz PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. – 2020.
Natječaj je namijenjen malim, srednjim i velikim poljoprivrednicima kao i fizičkim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te nositeljima ili članovima obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva koji pokreću ili razvijaju nepoljoprivredne djelatnosti.

gantt socijalna poduzećaMinistarstvo rada i mirovinskoga sustava je najavilo natječaj namijenjen jačanju kapacitete postojećih društvenih poduzeća i razvijanju novih društvena poduzeća.

ganttMinistarstvo poljoprivrede je izdalo natječaj “Zbrinjavanje, rukovanje i korištenje stajskog gnojiva u cilju smanjenja štetnog utjecaja na okoliš”.

Natječaj je namijenjen malim, srednjim i velikim poduzećima kao i fizičkim osobama upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

ruke poljoprivreda biljka midiMinistarstvo poljoprivrede je raspisalo natječaj iz Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. za Mjeru 6.1. Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima. Natječajem se želi potaknuti pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima kroz potporu u vrijednosti 50.000,00 EUR. Natječaj je otvoren do 23. prosinca 2015. godine.

Potpore se dodjeljuju za pokretanje poslovanja mladih poljoprivrednika u dobi od 18 do 40 godina koji su nositelji poljoprivrednog gospodarstva do 18 mjeseci ili postanu nositelji najkasnije pri podnošenju zahtjeva za isplatu prve rate.

Stranica 3 od 6

    Pričekajte, stranica se učitava...