100.000 do 1.500.000,00 kn za uvođenje informacijsko komunikacijskih rješenja

Natječaj je namijenjen mikro, malim i srednjim poduzetnicima s područja županija iz I. i gradovima/općinama iz I.,II. i III. kategorije razvijenosti.

Prihvatljive aktivnosti odnose se na:

 • optimiziranje poslovnih procesa,
 • nabavu računalne opreme i softvera koji su, između ostalog, vezani za unapređenje minimalno jednog poslovnog procesa (strateško planiranje, upravljanje rizicima, upravljanje ljudskim potencijalima,financije i računovodstvo, upravljanje imovinom, logistika, marketing, nabava i prodaja), 
 • aktivnosti obuke zaposlenika i dr., koje za cilj imaju jačanje tržišne pozicije MSP i povećanje njihove konkurentnosti te ujednačenog razvoja svih područja RH

Mogu se financirati:

 • troškovi nabave softvera i izrade specifičnog softvera (uključujući i njegovo instaliranje, programiranje, testiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika (npr. DMS, ERP, CMS, ECM, CRM, CAD, CAM);
 • troškovi za licence za nadogradnju softvera;
 • troškovi nabave računalne opreme, uključujući i instaliranje, programiranje i/ili konfiguraciju za potrebe korisnika; ( računala, UPS, aktivna i pasivna mrežna oprema, mrežni ormar/rack, itd.);
 • troškovi obuke zaposlenika za korištenje novih sustava;
 • troškovi za manje infrastrukturne zahvate/radove potrebne za uvođenje IKT sustava(npr. umrežavanje opreme, strukturno kabliranje, konstrukcija server sobe itd
 • troškovi temeljeni na poslovnim putovanjima i putovanjima za potrebe treninga,
 • troškovi za usluge vanjskog stručnjaka za pripremu i provođenje postupaka nabave, vanjskog stručnjaka za vođenje projekta, troškovi usluge financijske revizije i troškovi vezani za ispunjavanje uvjeta informiranja i vidljivosti

Pojedini poduzetnik može dobiti od 100.00,00 do 1.500.000,00 kn uz sufinanciranje od 90 %.
Krajnji rok za podnošenje projektnih prijava je 15. siječnja 2016. godine.
Naši stručnjaci u GANTT-u mogu pružiti kompletnu uslugu:

 • razrade projektne ideje
 • savjetovanje u procesu prikupljanja potrebne dokumentacije
 • ispunjavanju sve potrebne natječajne dokumentacije
 • dobivanju kreditnih sredstva za sufinanciranje projekta
 • pružiti uslugu implementacije projekta

Ukoliko imate projektnu ideju, slobodno nas kontaktirajte.

    Pričekajte, stranica se učitava...