Korištenje javnih podataka i razvoj mobilnih aplikacija

Unutar projekata će se moći financirati:

  • inovativno ponovno korištenje podataka iz javnog sektora (skupljenih, proizvedenih, reproduciranih i distribuiranih od strane javnog sektora u mnogim područjima djelovanja, kao što su informacije vezane uz društvene, gospodarske, zemljopisne, vremenske, turističke, poslovne, autorske i obrazovne informacije) za poboljšanje postojećih ili isporučivanje novih javnih usluga (uključujući mogućnosti za ponovnu uporabu dokumenata od strane i za osobe s invaliditetom i drugih skupina u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti)
  • Razvoj IKT/mobilnih aplikacija za razvoj novih javnih usluga i uključivanje građana u procese odlučivanja

Projekte mogu prijaviti udruge, sindikati, zaklade, socijalna zadruge, privatne neprofitne ustanove i pravna osoba vjerske zajednice

Partneri mogu biti i: privatna trgovačka društva, ustanove, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Natječaj je najavljen za rujan/listopad 2015.god i predviđeno je trajanje projekata do 24 mjeseca.

Projekti će se financirati u iznosu od 750.000,00 kn do 1.700.000,00 kuna.

    Pričekajte, stranica se učitava...